کارگروه اتنیک

شورای مدیریت گذار از ابتدای روزهای پایه گذاری همواره به این موضوع اندیشیده است که آنچه به نام ایران می‌شناسیم ترکیبی بسیار متنوع از گروه‌های قومی، زبانی و فرهنگی است که طی قرن‌ها زیر یک پرچم اشتراکات فرهنگی و پذیرش این تنوع، زندگی کرده‌اند. کارگروه اتنیک و قومیت‌ها در شورای مدیریت گذار با این دیدگاه […]

کارگروه مزدبگیران و تهیدستان

کارگروه مزدبگیران و تهیدستان شورای مدیریت گذار در راستای انعکاس و حمایت از جنبش های اعتراضی مزدبگیران، کارگران، کارمندان، معلمان و دیگر اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه ایران تشکیل شده است. کارگروه تلاش می کند، در راستای تحقق اهداف و راهبردهای شورای مدیریت گذار، جنبش های مطالباتی اقشار مزدبگیر و فرودست کشورمان را در جهت […]

آشنایی با کارگروه‌ها

وب‌سایت شورای مدیریت گذار از بدو تاسیس و پایه‌گذاری شورای مدیریت گذار، همواره در تلاش بوده برای ارتباط برقرار کردن با طیف وسیعی از مخاطبان از تمامی ابزارهای نوین و مدرن استفاده نماید. بدون شک در دنیای امروز وب سایت سازمان‌ها و مراکز را باید ویترین شیشه‌ای آنان در نظر گرفت. این که چه محتوایی […]

کارگروه زنان

8 مارس تداعی کننده جنبشی برای تمام زنان در جهان و مردانی است که همراه با آنان و با یادآوری ارزش‌های بزرگی از برابری، عدالت جنسیتی و پاسداشت دست‌آوردهای تاریخی زنان جشن گرفته می‌شود. یک نقطه‌ کانونی در جنبش جهانی حقوق زنان این است که می‌خواهد توجه جهانی را به موضوعاتی مانند حقوق باروری و […]

۸ مارس روز جهانی زن

در آستانه روز جهانی ۸ مارس هستیم و در این قسمت از گفتگو با کارگروه زنان به این موضوع و تفکیک روز جهانی زنان و روز زن در جمهوری اسلامی می‌پردازیم. کارگروە زنان و برابری جنسیتی شورای گذار تمرکز خود را بر مبارزە برای رفع هرگونە تبعیض جنسیتی می‌گذارد. از آنجایی کە در ایران در […]

کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار

کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار همانند سایر کارگروه ها در راستای پیگیری و تحقق اهداف و راهکارهای شورا در میان نسل جوان کشورمان شکل گرفته است. هدف کارگروه در وب‌سایت شورای مدیریت گذار، تشکیل انجمنها یا گروههای زیر زمینی در سرتاسر ایران است، در کلیه شهرها و استان های کشور. گروههای سازمان یافته و آموزش […]

کارگروه رسانه و شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی، بدون تردید پل ارتباطی بین شما و تمام کسانی است که می‌خواهند بدانند سازمان شما چگونه عمل می‌کند، چه اهدافی دارد و چگونه آنها را بیان می‌کند. با مرجان نقیه به سراغ یکی از اعضای این کارگروه رفتیم تا بیشتر درباره‌ی چالش های کار در شبکه‌های اجتماعی آشنا شویم.

کارگروه گفتمان و استراتژی

کار گروه استراتژی به عنوان یکی از کارگروه های شورای مدیریت گذار وظیفه پیگیری روندهای استراتژیک سیاسی در ایران و درباره ایران ، کار روی مسائل پروبلماتیک و گرهی در جنبش، تولید و طرح گفتمان و تدقیق و ترسیم نقشه راه در گذر از جمهوری اسلامی با کار مستمر روی استراتژی سیاسی را برعهده دارد. […]

کارگروه اقتصاد و توسعه قسمت دوم

سازمان دادن یک تفکر جمعی درباره چگونگی بازسازی اقتصاد ایران در پی فروریزی نظام جمهوری اسلامی، موضوعی بسیار بحث برانگیز و در عین حال علمی بومی خواهد بود. مرجان نقیه به سراغ دو تن از اعضای کارگروه توسعه رفته تا جزییات بیشتری از فرآیند توسعه و معنای آن در جغرافیای ایران به دست آورد. با […]

کارگروه اقتصاد و توسعه

سازمان دادن یک تفکر جمعی درباره چگونگی بازسازی اقتصاد ایران در پی فروریزی نظام جمهوری اسلامی، موضوعی بسیار بحث برانگیز و در عین حال علمی بومی خواهد بود. مرجان نقیه به سراغ دو تن از اعضای کارگروه توسعه رفته تا جزییات بیشتری از فرآیند توسعه و معنای آن در جغرافیای ایران به دست آورد. با […]