جوانان رهبران آینده اند . هرچه آموخته های آنان عمیق تر باشد، دوران گذار به دموکراسی کم هزینه تر و دموکراسی نوپا، استوارتر خواهد بود.

 اهداف:

انجمن آموزشی دانا یک انجمن تخصصی آموزشی و غیرانتفاعی است که برای آموزش گذار از نظامهای غیر دموکراتیک به دموکراسی پارلمانی، متکی به آرای آزاد مردم که با انجام انتخابات آزاد و منصفانه بدست آمده، تاسیس گردیده است .

به این منظور، پرورش وآموزش شهروندان داوطلبی که انگیزه شرکت دراین نوع آموزش را دارند وظیفه پیش روی خودقرارداده ایم. فراگیری آخرین تئوریها ی علمی و تجربیات جهانی در زمینه های گوناگونی از چگونگی گذارمسالمت آمیز از نظامهای سرکوبگر و بغایت خشن اقتدارگرا و تمامیت خواه، در مبارزه برای دستیابی به دموکراسی بسیارضروری است  .

انجمن دانا با برخورداری ازمتخصصین باسابقه وکارشناسان با تجریه وبهره جستن ازدانش وتجربیات موسسات بین المللی در خدمت کنشگران مدنی وسیاسی و داوطلبان و علاقمندان میباشد.

 

فعالیت ها:

انجمن آموزشی دانا درحال حاضرکوشش عمده خود را در زمینه آموزش به جوانان متمرکزنموده است .

برای گذار آسانتر و کم هزینه تر به دموکراسی، وجود افراد مجهزبه دانش وتجربه درزمینه های ذیل سرمایه اجتماعی بزرگی است :

. دموکراسی

 . حقوق بشر وحقوق شهروندی.

. دیالوگ ملی

. مبارزات بی خشونت

. استراتژی های گذارازیک نظام توتالیتربه دموکراسی

. انتخابات آزاد

. رفرم وانقلابهای بی خشونت

. اجرای عدالت درزمان گذار

ویا موضوعاتی مانند:

. حقوق زنان

. آزادی مذاهب وادیان

. حقوق اقوام واقلیتها

چگونه میتوان ازامکانات آموزشی ما برخوردار شد:

– با ثبت نام وشرکت مستقیم درکلاسهای آموزشی و سمینارها وکارگروههای ما در هامبورگ

– با همکاری در تشکیل کلاسها، سمینارها وکارگروههای آموزشی درهرنقطه

جهان وتقاضای اعزام مدرس ویا مواد آموزشی ازسوی ما

– با ثبت نام وشرکت درکلاسها وسمینارهای آموزش از راه دور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *