در این وبینار، تاثیر تغییرات تمدنی را بر فرهنگ سنتی و ایجاد گسل فرهنگی بین بخش سنتی و مدرن جامعه بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که علی رغم وجود چنین گسلی ارانقلاب مشروطه ببعد بازهم هر دوبخش جامعه آرزوی بازگشت به خویشتن خویش یعنی گذشته پرافتخار را دارند. بخش سنتی خواهان بازگشت به روابط صدراسلام و بخش مدرن درآرزوی بازگشت به گذشته باستانی قبل از اسلام .
پارادایم (چارچوب معرفتی) جهان کهن با آغاز دوره مدرن دچاردگرگونی اساسی شد و جهان حقیقت‌محور به دنیای واقعیت‌محور تغییر یافت. ولی این تغییر در ما انجام نپذیرفته است و ما همچنان بر مدار حقیقت‌جویی بدنبال ابرمرد مقتدر برای احیای جهان خیالی خود هستیم .
درس سوم در 2 فیلم/پادکست 30 دقیقه ای ارائه شده است.
 
پیوست ها:
فایل پادکست نشست ششم 
جزوه : چالش سنت و دموکراسی – فرهنگ در چنبره اقتدار (2)
اسلاید: چالش سنت و دموکراسی – فرهنگ در چنبره اقتدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *