دانلود کتابچه برنامه درسی «کانواس» : راهنمای مبارزه موثر بی خشونت

در پیش روی شما انبوهی از اطلاعات و آگاهی ها در مورد برنامه ریزی اجرا و ارزیابی استراتژی مبارزه بی خشونت وجود دارد. این برنامه درسی همراه ارزشمندی برای فعالان جدید و مجرب و همچنین برای سایر کسانی خواهد بود که می‌خواهند در این مورد مطلب بیاموزند.

نویسندگان نگاه کلاسیک به مبارزه بی خشونت را با ایده های جدید مبتنی بر تجربه‌های جدید در هم آمیخته اند. ماحصل این درهم آمیختن، مکتوبی است که گمان میکنیم محدودیتهای استراتزی بی خشونت را به عقب می‌راند.
مطالبی که بررسی میشوند عبارتند از : ارزیابی قدرت بر پایه آزمون زمانی – روشهای متفاوت اقدامات بی خشونت و راههای منجر شونده به برنامه ریزی استراتزیک برای ایجاد و به حرکت در آوردن یک جنبش.
علاوه بر آن نویسندگان مطالب جدید ی را اضافه کرده اند از جمله :
• چارت تاریخچه و پیشرفت یک جنبش (فصل 8)
• استفاده از بازاریابی و روشهای گفتگوی موثر در جنبش (فصل 9 و 10)
• بررسی تاثیر «ترس » بر اعضای یک جنبش (فصل 13)
• ایجاد اقدامات امنیتی در داخل جنبش (فصل 14)
• مدیریت منابع مالی – انسانی و زمانی جنبش (فصلهای پيشرفته 4- 2)
در طول این موضوعات نویسندگان بر یادگیری عملی و تطبیق دادن این موضوعات با تجارب شخصی در زمینه مبارزات تاکید دارند. نتیجه این تاکید تولید یک منبع تطبیق
پذیر و یک وسیله آموزشی بسیار مناسب است. فعالانی که این منبع را استفاده میکنند به احتمال قوی می‌خواهند آن را مطالعه و بر راههایی که هدفهای مشخص، نیازها و موقعیتهای خود را به بهترین شکل پوشش می‌دهد، تطبیق دهند.
این کتاب و راهنمای موثر نباید به عنوان یک فرمول برای چگونگی ایجاد مبارزه بی خشونت دیده شود بلکه باید به عنوان مجموعهای از ایده ها که میتواند به دیگران کمک کند که فکر کنند و مبارزه بی خشونت را تجریه و تحلیل کنند دیده شود. تلفیق آن با کتابها و راهنماهای دیگر در این موضوع و یا بکارگیری قسمتی از آن بر پایه شرایط منحصر به فرد میتواند به افزایش ظرفیت مردم در مبارزه بی خشونت کمک کند.
ما این برنامه درسی را تحسین کرده و آن را به همه مبارزان توصیه می‌کنیم که مطالعه کنند و بکار گیرند، به شکلی که مبارزات، موسسات و فعالان خود را به بهترین وجه کمک کنند.

کانواس و نویسندگان تایید می‌کنند که هدف این پروژه آموزشی و غیر انتفاعی است.

* برگرفته از معرفی برنامه درسی کانواس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *