آخرین سمینار از سلسله سمینارهای چالش سنت ودموکراسی، سخن پایانی ما دراین مبحث است .
در این سمینار ما به امکانات جدیدی که تغییرات تمدنی، فرهنگی و نوآوریهای علمی نوین دراختیارما نهاده، اشاره می کنیم، تا علیرغم همه موانع بزرگ تاریخی وکهن بتوانیم بر این مشکل اساسی یعنی فروغلطیدن دوباره و چندباره  از چاه استبدادی موجود به دامچاله استبدادی نوظهور جلوگیری کنیم.
شرط نخست همانگونه که مکرر در مکرر برشمرده شد، خودآگاهی جمعی حداقل نخبگان جامعه ما به ناخوآگاه جمعی تاریخی ما است – که عامل اصلی بازتولید استبداد است و آموختن زندگانی با هردوپا بر زمین و درجهان واقعا موجود و درکنار آن تغییر در روش جامعه پذیری اقتدارگرا و در اقتصاد متمرکز دولتی است . امید است که این سلسله سمینارها یاری، هرچند اندک به آنان که دل درگرو پیشرفت ایران دارند رسانیده باشد. در آن صورت ما خود را موفق احساس خواهیم نمود.

 

پیوست ها:
فایل پادکست نشست بیستم
جزوه : چالش سنت و دموکراسی – موانع کهن و فرصتهای نوین (1و2)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *