خانواده سنتی سلسله مراتب خانواده سنتی القا کننده نقش‌های مسلط و تبیین کننده درونی ترین تبعیض هاست. در این برنامه می‌کوشیم با اجزای عمیق این رویداد نابرابر بیشتر آشنا شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.