میزان آشنایی و شناخت ما از ابزارهای اندازه‌گیری تبعیض بسیار محدود هستند. در شرایط خاص و بحرانی کشور ما که داده‌های بسیار پراکنده و مدیریت شده وجود دارند کار را از پیش سخت‌تر می‌کنند. در این برنامه با داده‌های شکاف جنسی بیشتر آشنا خواهید شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.