کار گروه استراتژی به عنوان یکی از کارگروه های شورای مدیریت گذار وظیفه پیگیری روندهای استراتژیک سیاسی در ایران و درباره ایران ، کار روی مسائل پروبلماتیک و گرهی در جنبش، تولید و طرح گفتمان و تدقیق و ترسیم نقشه راه در گذر از جمهوری اسلامی با کار مستمر روی استراتژی سیاسی را برعهده دارد. در همین راستا کارگروه می کوشد ضمن اتکا به دستاوردها و منابع علمی به مسائل عینی و واقعی در عرصه سیاست و جامعه بپردازد و از تبدیل شدن به یک گروه آکادمیک اجتناب کند. با مرجان نقیه همراه باشید تا بیشتر با این کارگروه مهم آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.