در برنامه قبل، اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را راه حل تغییر بنیادین در نظام استبداد آموزش و پرورش ایران و تبدیل آن به یک نظام آموزشی مدرن و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک دانستیم . سند ۲۰۳۰ سازمان جهانی یونسکو، همان‌طور که در ماده اول خود تصریح می‌کند، شامل تضمین از سوی حکومت‌ها در زمینه‌ی کارآمد کردن نظام آموزش و ارتقاء کیفیت آن و فراگیر کردن آن درسطح و در عمق است. به این معنی که همه‌ی شهروندان کشور دسترسی به تسهیلات آموزش رایگان داشته باشند و هم کیفیت آموزش، شامل همه‌ی حوزه های ضروری کسب معلومات و تجربه و مهارت شایسته، برای زندگی موفق و مرفه در جهان کنونی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *