در آستانه روز جهانی ۸ مارس هستیم و در این قسمت از گفتگو با کارگروه زنان به این موضوع و تفکیک روز جهانی زنان و روز زن در جمهوری اسلامی می‌پردازیم. کارگروە زنان و برابری جنسیتی شورای گذار تمرکز خود را بر مبارزە برای رفع هرگونە تبعیض جنسیتی می‌گذارد. از آنجایی کە در ایران در طول بیش از چهار دهە حکومت جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی بە پشتوانە قانون در جامعە نهادینە شدە، کارگروە زنان بر این باوراست کە رفع تبعیض جنسیتی در ایران فقط و فقط در صورت گذار کامل از جمهوری اسلامی ممکن می‌شود اما روشن است که برای روزهای گذار آماده بود. چه از نظر تکنیکی سازمانی و چه از نظر محتوایی و منابع قابل استناد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *