اگر خصوصیت اصلی فرهنگ در دوران قبل از تجدد، حفظ آداب و رسوم و سنن بود، امروزه خصوصیت یک فرهنگ مدرن، قابلیت انعطاف و قدرت تغییرپذیری سریع آن است. اگر در عصر کهن، فرهنگ هر جمعی در درجه اول تولیدات ذهنی و اجتماعی خودشان بود و تاٍثیرپذیری از دیگر فرهنگها بسیار سهم اندکی در فرهنگ قومی و تباری آنان داشت، امروزه برعکس سهم فرهنگها و ارزشها غیر قابل انکار و بسیار گسترده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *