حسن شریعتمداری- چالش سنت و دموکراسی – درس سوم: فرهنگ در چنبره اقتدار

posted in: حسن شریعتمداری | 0

درس سوم «فرهنگ در جنبره اقتدار» است. در اين بحث تاثير متقابل فرهنگ و اقتدارگرایی بررسى ميشود. به ريشه هاى تاريخى شكل گيرى فرهنگ ايران و ابر-روايت جهان باستان بعنوان محصول آن مى بردازيم.سپس نشان می‌دهيم كه چگونه در زمينه … Continued

حسن شریعتمداری – چالش سنت و دموکراسی – درس دوم: سنت فلسفی

posted in: حسن شریعتمداری | 0

در این قسمت از درس دوم با عنوان «سنت فلسفى» از سلسله درس های «چالش سنت و دموکراسی» پيوند نهضت شعوبى و اسطوره گرایى باستانى را با عرفان ايرانى در خاستكاه هر دو، روزهاى آغازین اين مكاتب مهم فكرى و … Continued