برترین مرورگرها

  افزایش یکباره قیمت ها سبب کاهش قدرت خرید شده است که مشمول قانون حداقل دستمزد برابر با ۳۸۹ هزار تومان می شود. این مبلغ

Read More »

گرانی نان و مشکلات جدید

  افزایش یکباره قیمت ها سبب کاهش قدرت خرید شده است که مشمول قانون حداقل دستمزد برابر با ۳۸۹ هزار تومان می شود. این مبلغ

Read More »

کارگروه کارگران

اگر تنها بخواهیم به دو گروه با جامعه بزرگی از اعضای صنفی در ایران اشاره کنیم، بدون تردید کارگران و معلمان ایرانی تشکیل دهنده این

Read More »

افزایش اعدام‌ها در ایران

بنیاد حقوق بشری برومند و عفو بین‌الملل از افزایش و موج وحشتناک اعدام‌ها در ایران گزارش دادند. در گزارشی که از طرف این نهادها منتشر

Read More »

گسل سنت و تجدد

گسل سنت و تجدد که اولین گسل مهم و شاید بزرگترین آن است که واکنش جامعه ما در برخورد با امواج تجددی بود از دوره

Read More »